Kvadrameter

kvadrameter

(Familjeliv)Rummet i exemplet är alltså sex kvadratmeter, då det är tre meter långt och två meter brett.


Kvadrameter