Bastu friggebod ritning

bastu friggebod ritning

(www.byggahus.se)

Denna plan visar ett litet bastubyggnad, utformad för att vara en komplementbyggnad, på svenska kallad ”friggebod”. Termen ”Bastu friggebod ritning” hänvisar till den arkitektoniska planeringen av denna struktur. Arkitektoniskt är byggnaden kompakt och funktionell, avsedd att maximera användningen av tillgängligt utrymme inom ramen för svensk lagstiftning som tillåter komplementbyggnader utan bygglov upp till en viss storlek.

Huvudområdet, märkt ”Bastudel”, indikerar basturummet, med en inre bredd på ungefär 1,96 meter och ett inre djup på 2,32 meter. Vanligtvis är detta rum utrustat med bastubänkar och en bastuugn för att värma upp utrymmet.

Vid entrén, på höger sida, finns ett smalare område markerat, troligtvis avsett att användas som omklädningsrum eller ett övergångsutrymme (därav beteckningen ”förrådsdel”, som antyder ett förvaringsområde eller ett förrum).


Bastu friggebod ritning