Mått bastulavar

mått bastulavar

(www.byggahus.se)

Denna plan representerar en bastu med måtten angivna i millimeter. Centralt i bastun finns två bastulavar (sittplatser) placerade längs med de längre väggarna, vilka möjliggör sittplatser för användare. Vid ena kortsidan finns en avsatt yta för en bastuugn eller värmekälla, intill vilken stenar kan placeras för att distribuera värmen. Rummet verkar ha isolerade väggar och planen inkluderar måtten för rummet: 2100 mm i bredd och 1900 mm i djup. Överlappning och dimensionering av bastulavarna är noggrant angivet, och detta indikerar designens anpassning för optimalt utrymmeutnyttjande och komfort. Detta är ett standardiserat layoutförslag för en liten bastu, optimerad för personlig eller familjeanvändning.


Mått bastulavar