Tillgänglighetskrav badrum

tillgänglighetskrav badrum

(www.boverket.se)

Detta plan representerar en samling av lägenhetslayouter med fokus på tillgänglighetskrav i badrummen. Varje layout visar en tydlig uppdelning av utrymmena med enskilda sovrum, vardagsrum, kök och balkonger. Badrummen är ritade för att vara tillgängliga, med tillräckligt utrymme för rörelse och utrustade för att möta behoven hos personer med begränsad rörlighet. Hallar och passager är utformade för att underlätta enkel tillgång till alla rum. Köksområdena är praktiska och integrerade med vardagsutrymmena för en öppen och inbjudande atmosfär. Balkongerna ger ett utomhusutrymme för avkoppling och njutning av omgivningen. Inom arkitekturen beaktas en harmonisk balans mellan funktionalitet och estetik.


Tillgänglighetskrav badrum