Garage storlek

garage storlek

(www.mellbygarage.se)

Denna plan visar minimirekommendationerna för storlekar på garage, som rekommenderas av ASAP. Den illustrerar fyra typer av konfigurationer: enkel, dubbel, trippel och fyrfaldig.

Först, en enkel garage som är 12 fötter i bredd och 20 fötter i djup, med utrymme för en bil. Den har en dörr med en bredd på 9 fötter.

Sedan, en dubbel garage är 18 fötter bred och 20 fötter djup och rymmer två bilar. Varje bil har en 16-fots sektion bredvid den andra.

Ett trippel garage dimensioneras till 28 fötter i bredd och 20 fötter i djup och designas för tre bilar. I mitten finns det en 8 fots bred sektion, och på vardera sidan finns det 16 fötter bredd garageportar.

Slutligen, en fyrdubbel eller ’Quad’ garage är 36 fötter bred och 22 fötter djup, med plats för fyra bilar. Dessa är indelade i fyra 16-fots sektioner.

Samtliga dimensioner säkerställer att varje bil har tillräckligt med utrymme för manövrering och för


Garage storlek