Bastu planlösning

bastu planlösning

(www.byggahus.se)

Detta plan representerar en bastulayout med en klar och funktionell planlösning. Vi har tre huvudsakliga rum. Rum 001 fungerar som ett avslappnings- eller väntrum med en golvyta på 6,61 kvm. Intill detta utrymme är bastun (Sauna 003), som är rymlig nog för en komfortabel bastuupplevelse på 3,91 kvm. Badrummet (Bad 002) är kompakt men tillräckligt, med en yta på 2,81 kvm, och innefattar nödvändiga sanitetsfaciliteter. Det stora öppna området utanför dessa rum verkar vara avsett för social interaktion eller komplementära avslappningsaktiviteter. Den övergripande layouten är effektiv för smidig rörelse och funktion mellan avkoppling, bastun och badrumsfaciliteterna.


Bastu planlösning