Bygglovsritningar tillbyggnad

bygglovsritningar tillbyggnad

(www.bygglovsverket.se)

Denna plan visar ritningarna för ett bygglov för en byggnadsförlängning. De presenterade fasaderna, norr och öst, visar en förlängning som är konsekvent med den befintliga arkitektoniska stilen. I skala 1:100 detaljerar ritningen tydligt proportioner och strukturella element, såsom fönsteröppningar och takkonfiguration. Anmärkningar och tekniska specifikationer ger avgörande information om material och ytbehandlingar, såsom typer av fönster och användning av trä för detaljer. Denna plan är ett viktigt dokument för utvärdering och godkännande av den föreslagna förlängningen av de behöriga myndigheterna.


Bygglovsritningar tillbyggnad