Ritning carport med förråd

ritning carport med förråd

(bjorklidens.se)

Det här planen representerar en strukturerad layout för en carport med ett integrerat förråd. Carporten är utformad för att rymma två parkeringsplatser, och varje plats mäter cirka 3,0 meter i bredd och 7,0 meter i djup. Förrådsdelen är belägen vid den ena änden av carporten och täcker en yta på 3,5 meters bredd och 3,0 meters djup, vilket ger tillräckligt med utrymme för förvaring av trädgårdsredskap och andra utemöbler eller verktyg. Den totala bredden för hela konstruktionen är 6,0 meter, och längden är 10,5 meter, inklusive förrådsdelen.

Det finns inga indikationer på höjd i planen, men det angivna måttet på 3,5 meters bredd för förrådet ger en indikation om den proportionella skalan. Övergripande framstår planen som funktionell och effektivt planerad för dess avsedda användning.


Ritning carport med förråd