Pergola mått

pergola mått

(www.ljungbyutemobler.se)

Det här är en beskrivning på svenska av en arkitektonisk plan, och det bör noteras att planen inte är av en byggnad utan snarare av en konstruktion benämnd som en pergola.

Denna plan visar en pergola med angivna mått. Den övergripande strukturen är rektangulär och mäter 305 cm i bredd och 260 cm i längd, vilket ger en rymlig yta för skuggning och utomhusaktiviteter. Höjden på pergolan är angiven till 210 cm, vilket ger tillräckligt med utrymme för bekväm passage under konstruktionen.

Överliggarna är parallella och avståndet mellan varje överliggare är noterat till 61,9 cm. Detta tillhandahåller ett mönster som inte bara ger skugga utan även tillåter ljusinsläpp och luftcirkulation. Varje överliggares tjocklek är markerad som 14,5 cm. Denna robusthet bidrar till pergolans hållbarhet och motståndskraft mot väderpåverkan.

En notis på planen anger att det är valfritt att använda alla medföljande stolpar eller att lagra


Pergola mått