Attefallshus mått

attefallshus mått

(www.attefallshus.se)

Det här planritningen visar en Attefallshus layout med exakta mått. Attefallshus är en typ av småhus i Sverige som får byggas utan bygglov för en yta upp till 30 kvadratmeter. Den här planritningen inkluderar en bastu och ett badrum. Bastun upptar 5.26 kvadratmeter och är placerad bredvid badrummet som i sig är 2.17 kvadratmeter. Båda rummen är strategiskt placerade för att maximera användningen av det begränsade utrymmet som erbjuds av en Attefallshus. Övergripande, är layouten funktionell och kompakt, vilket är i linje med Attefallshusens syfte att tillhandahålla effektivt utnyttjat utrymme för bostäder eller fritidsändamål.


Attefallshus mått