Garage planritning

garage planritning

(www.byggbeskrivningar.se)

Denna plan visar den arkitektoniska layouten av ett garage med tre huvudområden. I mitten finns det stora utrymmet som är avsett för själva garaget, utformat för att rymma fordon. Två förvaringsutrymmen eller ”Förråd” ligger på var sida om garaget, vilket erbjuder ytterligare lagringsmöjligheter eller andra funktionella användningsområden. Tillträde till garaget markeras av en stor öppning som indikeras med diagonala linjer, medan tillgången till förvaringsutrymmena är genom dörrar placerade på byggnadens inre sida, vilket underlättar rörelsen mellan de olika områdena. Det är värt att notera att denna plan även inkluderar en enkel representation av en kompass, som visar garagets orientering i förhållande till de kardinala riktningarna.


Garage planritning