Ritning dubbelgarage

ritning dubbelgarage

(bmhus.se)

Det här är en beskrivning av en planritning och den är inte ett faktiskt arkitektoniskt verk. Men här är en beskrivning på svenska baserat på din begäran:

”Denna plan representerar ett dubbelgarage med två våningar. På bottenvåningen, som benämns som ’ENTRÉPLAN’, finns det en stor öppen yta anpassad för förvaring av två bilar. Våningens mått är 6,53 meter i bredd och 5,83 meter i djup. Byggarean för denna våning är angiven till 51,4 kvadratmeter, medan den totala användbara arean är 43,2 kvadratmeter.

Övervåningen, som kallas ’VINDSPLAN’, är planerad som ett förvaringsutrymme. Denna våning har en total yta på 33,6 kvadratmeter och kan nås via en trappa som visas i den vertikala snittplanen till höger. Snittet visar också höjden på rummet, som är 3,90 meter vid den högsta punkten.”

Observera att denna beskrivning fokuserar på de funktionella och spatiala aspekterna av ritningen, snarare än


Ritning dubbelgarage