Planritning bastu

planritning bastu

(www.byggahus.se)

Det här ritningen visar en bastu med en effektiv layout. Till vänster finns det en klädkammare eller ett förrum där man kan förbereda sig innan man går in i bastun. Detta rum har ett mindre kvadratiskt område som antagligen är avsett för sittplatser eller förvaring. Till höger om förrummet är själva bastun placerad, vilket kännetecknas av de tjocka linjerna som indikerar träbänkar längs väggarna. I bastuns nedre högra hörn syns en rundad form som troligtvis representerar en bastuugn. Layouten indikerar att det är tänkt att vara ett kompakt utrymme optimerat för värme och ångutveckling. Övergången mellan de två utrymmena sker via en rakt igenom dörr, som är markerat med en svängande dörr på ritningen. Dimensionerna på sidorna av ritningen visar att bastun är 5350 mm i bredd och 2800 mm i djup, vilket ger en tydlig uppfattning om storleken på konstruktionen. Designen är funktionell och enkel, vilket gör


Planritning bastu