Maskinhall mått

maskinhall mått

(www.klaravik.se)

Denna plan avbildar en maskinhall med olika funktionella områden på en betongplatta. I vänster del finns ett utrymme för vedproduktion som är ungefär 55 kvadratmeter (cirka 13 x 4,5 meter). Intill detta ligger ett traktorförråd på cirka 50 kvadratmeter (12 x 4 meter). Centralt i byggnaden återfinns en pelare som har en yta på ungefär 48 kvadratmeter (5 x 9,6 meter) och till höger om denna finns ett pannrum på 16 kvadratmeter (5 x 3,2 meter). Den högra delen av byggnaden innehåller en garageyta på 32 kvadratmeter (6,4 x 5 meter) följt av mindre utrymmen dedikerade till timmerlagring, traktor- och griplastarvagn, samt ett avsnitt för diverse användning. Ytbeläggningen inkluderar grusområden vid byggnadens kortsidor. Sammanfattningsvis är layouten på planen utformad för effektivt utnyttjande av rymden i en maskinhall med tydligt definierade om


Maskinhall mått