Bygga skärmtak

bygga skärmtak

(Byggbeskrivningar)Detta är ett enklare skärmtak som går snett ut från huset. Det tillverkas på samma sätt fast taket spikas direkt mot stödkonsolerna.


Bygga skärmtak