Bygga friggebod ritning

bygga friggebod ritning

(Enkelboden | Svenskt Trä – Byggbeskrivningar)Vid skarvning av pappen ska skarven skäras snett nedåt, enligt fasadritning, för att hindra att vatten rinner in under pappen.


Bygga friggebod ritning